Slack Wax

Gevşek Balmumu baz yağ üretim işleminden yağlama kesimi adı verilen bir madde ile elde edilen yarı rafine edilmiş parafin balmumu üretiminin birincil malzemesidir. Gevşek balmumu açık kahverengi renkte hafif bir katı maddedir. Aşağıdaki tablodaki şirket, bu ürünün farklı tür hafif ve ağır ağırlığını müşterilere sunmaktadır.